Algemene informatie

Leef je uit logo-01

De Leef je Uit Foundation is opgericht op 25 november 2015 en ingeschreven onder nummer 64641287 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en heeft fiscaal nummer 855757188. De Foundation heeft de ANBI status.

Bezoekadres:
Parklaan 15
3016 BA Rotterdam

Postadres: 
Postbus 25304
3001 HH Rotterdam

010 7 500 600
www.leefjeuitfoundation.nl
info@leefjeuitfoundation.nl

Beleidsplan
Het actuele beleidsplan vindt u hier

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:

– Mr. M.A. Hoekstra; Voorzitter
– Mevr. A.I. Habraeken-Brons; Penningmeester en secretaris
– De heer M.J.C.W. Perridon; Lid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Financiën
De Leef je uit Foundation werkt nauw samen met haar partners en heeft geen winstoogmerk. Deelnemers hoeven geen bijdrage te betalen. De uitstapjes zijn gratis. De Foundation draait volledig op giften en bijdragen in natura.

De begroting met plan van aanpak vindt u hier.

Het financiële verslag 2015/2016 kunt u hier downloaden.

Het financiële verslag van 2017 kunt u hier downloaden.

Het financiële verslag van 2018 kunt u hier downloaden.

Het financiële verslag van 2019 kunt u hier downloaden.

Het financiële verslag van 2020 kunt u hier downloaden.

Het financiële verslag van 2021 kunt u hier downloaden.

Het financiële verslag van 2022 kunt u hier downloaden.